Fågelart

Medlemmar

Svart rödstjärt

Den svarta rödstjärten är en flyttfågel som uppträder mycket nyckfullt och sparsamt som häckfågel hos oss.  Hävdar revir närmast på industri- och stationsområden och är därmed svårkryssad.  Ingen notering i vår gårdsplanskryssning.

Page 1 of 1