Fågelart

Medlemmar

Svartsnäppa

Svartsnäppan är en flyttfågel som vi noterat  under vårflyttningen 27 april - 18 maj, i snitt den 12 maj.  Fåglarna vi kryssat torde vara genomflyttare på väg till myrmarker uppe i norr.  Häckar även sporadiskt på myrar i Österbotten. Tidigaste notering: Lilian & Dan Vikström den 27 april 2006 vid Borgsvägen 28 i Perho ådal.

2021-05-20 | 1 st.

Vikström Dan
Borgsvägen 28, 67400 Karleby

2020-07-19 | 2 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2018-07-25 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2017-08-13 | 1 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2017-08-03 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2015-07-25 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2013-05-12 | 2 st.

Björk Johnny
Tyllivägen 9, 67600 Karleby

2013-05-07 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2012-07-25 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2012-05-18 | 1 st.

Vikström Dan
Borgsvägen 31, 67400 Karleby

2012-05-13 | 1 st.

Nyman Tobia
Brännkärrvägen 84, 68410 Nedervetil

Page 1 of 1