Fågelart

Medlemmar

Tallbit

Tallbiten häckar uppe i norr och visar sig i vår trakt när flockarna om hösten börjar dra söderut på jakt efter rönnbär.  Noteringarna under hösten har infallit under perioden 13 oktober till 14 november. Dessutom finns det 4 noteringar i januari, samt en vårnotering från Orres den 16 mars 2016. Tallbiten har ett piggt och tilltalande flyktläte och är dessutom mycket orädd när den är på kalas i gårdsrönnen.

2021-10-18 | 1 st.

Vikström Sten
Puntusvägen 31, 67400 Karleby

2021-04-11 | 1 st.

Vikström Dan
Borgsvägen 28, 67400 Karleby

2020-10-14 | 1 st.

Vikström Sten
Puntusvägen 31, 67400 Karleby

2019-10-20 | 1 st.

Vikström Sten
Borgsvägen 31, 67400 Karleby

2018-10-18 | 1 st.

Vikström Sten
Borgsvägen 31, 67400 Karleby

2018-01-16 | 6 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2017-10-12 | 2 st.

Vikström Sten
Borgsvägen 31, 67400 Karleby

2016-10-09 | 1 st.

Hästbacka Doris
Nabbavägen 24, 68700 Terjärv

2016-03-16 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2015-01-25 | 1 st.

Vikström Sten
Borgsvägen 31, 67400 Karleby

2015-01-07 | 2 st.

Lidsle Håkan
Lidslevägen 4, 67400 Karleby

Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >>
  • Last