Fågelart

Medlemmar

Tereksnäppa

Tereksnäppan är en flyttfågel med östlig utbredning och den påträffas i vårt land häckande endast på några platser utmed stränderna av Bottenviken.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1