Fågelart

Medlemmar

Tjäder

Tjädern påträffas året om i nejden.  Den ståtliga skogsfågeln har i vissa fall även hamnat in i gårdsplanskryssningen, för det finns ett livskraftigt bestånd i inlandskommunerna.  I kustbyarna har den redan länge varit en raritet.

Page 1 of 1