Fågelart

Medlemmar

Trädlärka

Trädlärkan är en flyttfågel som häckar på ljusa tallåsar i landets södra delar, revir förekommer även på några av de bästa åsarna i vår nejd.  Presenterar en klar och välljudande strof under flyktspelet, men biotopkraven har inte tillåtit några gårdsplansnoteringar.

Page 1 of 1