Fågelart

Medlemmar

Trastsångare

Trastsångaren är en flyttfågel som häckar i vassbestånd i södra Finland.  Ibland har en hane hävdat revir även i vår trakt.  Sången är påfallande stark och hörs en god bit utanför vassarna.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

2020-06-18 | 1 st.

Lidsle Håkan
Lidslevägen 4, 67400 Karleby

Page 1 of 1