Fågelart

Medlemmar

Tretåig hackspett

Den tretåiga hackspetten håller till i vår trakt året om.  Den bryr sig inte om kottar utan letar efter insekter i torra träd.  Hanen har gult på hjässan och allt det röda vi brukar upptäcka på hackspettar saknas hos den tretåiga.

Page 1 of 1