Fågelart

Medlemmar

Tretåig mås

Den tretåiga måsen är en ishavsfågel, som under hösten och vintern kan dyka upp utmed våra kuster.  Under år 2010 gjordes officiellt 33 iakttagelser.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1