Varfågel

Varfågeln är en flyttfågel som anlänt under perioden 1-17 april, i snitt den 10 april.  Övervintrande varfåglar påvisas dock rätt ofta.  En mosaik av tallmyrar, avverkningsytor och fält med öppna diken brukar kunna attrahera varfåglar. Tidigaste notering: Lilian & Dan Vikström den 1 april 2007 vid Borgsvägen 28 i Perho ådal.

2016-10-21 | 1 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2015-11-10 | 1 st.

Lidsle Håkan
Lidslevägen 4, 67400 Karleby

2014-11-04 | 1 st.

Lidsle Håkan
Lidslevägen 4, 67400 Karleby

2012-04-29 | 1 st.

Lindqvist-Södergård Barbro
Rödsövägen 109, 67400 Karleby

2012-04-08 | 1 st.

Nyman Miika
Brännkärrvägen 84, 68410 Nedervetil

Page 1 of 1