Vassångare

Vassångaren är en flyttfågel som häckar i Mellan- och Sydeuropa, men den påträffas årligen även i vårt land.  Under år 2010 gjordes 8 noteringar.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1