Vattenrall

Vattenrallen är en flyttfågel som anländer i april - maj.  Den är en sumpmarksfågel som klarar av att leva rätt anonymt, men ibland påvisas den även hos oss.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1