Videsparv

Videsparven är en flyttfågel som anländer i april - maj.  Den håller till i sumpskogar, med andra ord svackor där man tidigare strövade omkring och letade efter hjortron.  Noterades i gårdsplanskryssningen den 29 juli 2014 av Bo Hallman vid Munsö Lillholmen i Öja.

2014-07-29 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

Page 1 of 1