Vinterhämpling

Vinterhämplingen häckar på fjällhedar utmed norska kusten, sällsynt även i Lappland.  Påträffas under flyttningen även i vår nejd på marker där den hittar ogräsfrö.  Kom in i vår gårdsplanskryssning den 8.4.2014 via Tyllivägen 9 i Kaustar (Gunni-Maj & Johnny Björk).

2014-04-08 | 3 st.

Björk Johnny
Tyllivägen 9, 67600 Karleby

Page 1 of 1