Vitnäbbad islom

Den vitnäbbade islommen häckar i sjöar på tundran i norra Ryssland och Sibirien och övervintrar utmed norska kusten.  Påträffas regelbundet även i Östersjön, under 2010 gjordes det 58 observationer i Finland.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1