Vitryggig hackspett

Den vitryggiga hackspetten är en mycket sällsynt häckfågel i Finland.  Några par torde dock häcka i den österbottniska skärgården.  Ibland kan den visa sig även hos oss, ifall man sätter ut fett vintertid.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

2021-03-07 | 1 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

2020-12-22 | 1 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2020-10-19 | 2 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2013-08-15 | 2 st.

Björk Johnny
Tyllivägen 9, 67600 Karleby

Page 1 of 1