Vitryggig hackspett

Den vitryggiga hackspetten är en mycket sällsynt häckfågel i Finland.  Några par torde dock häcka i den österbottniska skärgården.  Ibland kan den visa sig även hos oss, ifall man sätter ut fett vintertid.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

2013-08-15 | 2 st.

Björk Johnny
Tyllivägen 9, 67600 Karleby

Page 1 of 1