Vit stork

Den vita storken är en flyttfågel som närmast häckar i Estland, men under flyttider kan storkar ibland dyka upp även hos oss, såsom bildens stork från Såka 2011.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1