Vittrut

Vittruten är en arktisk mås, som kan påträffas hos oss under vinterhalvåret ifall det finns öppet vatten.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1