Ägretthäger

Ägretthägern häckar rätt avlägset nere i Östeuropa, men den påträffas årligen i Finland trots det.  Under år 2010 gjordes 37 observationer.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1