ängshök

Ängshöken är en flyttfågel som anländer i maj.  Häckar bara på ett fåtal platser i landet, men har även uppträtt som häckfågel i Österbotten.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1