årta

Årtan är en flyttfågel som anländer i april-maj.  Häckar regelbundet även hos oss i små näringsrika sjöar.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1