Verksamhet


Tärnaby

02.05.2018 | Sten Vikström 3

Bussresa till Tärnaby torsdagen  5.7. - söndagen 8.7.

 

Målet för resan är Hemavans fjällbotaniska trädgård som ligger i Tärnaby.  Vi kommer bl.a. att stifta bekantskap med områdets orkidéer.

Överfart med färja, men retur via Haparanda.

Föreningen svarar för bussen, medan deltagarna själva bekostar mat & logi.

 

Tilläggsinformation samt anmälningar (senast 19.5.)   

PETER SANDBACKA    tel. 050-3201547    email:  peter.sandbacka47@gmail.com

Skrapellekto

26.04.2018 | Sten Vikström 3

 Exkursion till Skrapellekto i Nedervetil tisdagen 1.5.

 

Samling vid bankhuset i Nedervetil kl. 08:00

Det kommer att bli en rundvandring samt korvgrillning med Peter Sandbacka på lundområdet (Skrapellekto) invid Säksforsen. 

 

Årsmöte

13.03.2018 | Sten Vikström 3

Tisdagen 3.4.  kl. 18:00   Årsmöte på Rödsögården  (Sjösivägen 5)

Stadgeenliga ärenden


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildvisning

02.01.2018 | Sten Vikström 3

Bildvisning med SÅKA FOTOGRAFISKA SÄLLSKAP söndagen 21.1.  kl. 18:00  på Köukar skidstuga (skidvägen 7) i Karleby.

Vi får stifta bekantskap med nejdens natur sett ur 5 olika fotografers infallsvinkel:

  • JAN BJÖRK - Ladans tid
  • SIMON AHLÖ - Vår närnatur
  • SEPPO AUTIO - Träskar och sjöar i Nedervetil
  • KERSTIN ÅSVIK-BOSTRÖM - Naturen sett i macro
  • TOM LINDSKOG - Fåglar

 

 Servering under pausen !