Bildvisning


Bildvisning med SÅKA FOTOGRAFISKA SÄLLSKAP söndagen 21.1.  kl. 18:00  på Köukar skidstuga (skidvägen 7) i Karleby.

Vi får stifta bekantskap med nejdens natur sett ur 5 olika fotografers infallsvinkel:

  • JAN BJÖRK - Ladans tid
  • SIMON AHLÖ - Vår närnatur
  • SEPPO AUTIO - Träskar och sjöar i Nedervetil
  • KERSTIN ÅSVIK-BOSTRÖM - Naturen sett i macro
  • TOM LINDSKOG - Fåglar

 

 Servering under pausen !