Skrapellekto


 Exkursion till Skrapellekto i Nedervetil tisdagen 1.5.

 

Samling vid bankhuset i Nedervetil kl. 08:00

Det kommer att bli en rundvandring samt korvgrillning med Peter Sandbacka på lundområdet (Skrapellekto) invid Säksforsen.